Terjemahan Bahasa Bebasan Jawa Serang Banten Lengkap

Terjemahan Bahasa Bebasan Jawa Serang Banten Lengkap

FOKUS BANTEN – Menurut sejarahnya, bahasa Jawa Banten/Jaseng mulai dituturkan pada zaman Kesultanan Banten pada abad ke-16. Maulana Hasanuddin putera Sunan Gunung Jati Sultan Cirebon kedua menyerang Banten Girang dan menaklukannya. Di zaman itu, bahasa yang diucapkan tiada bedanya dengan bahasa Cirebon yang belum dimasuki kosakata asing seperti sekarang, kosakata maler (masih), ayun (hendak), saos (saja), mantuk (pulang), kita (saya), serta kelawan (dan) merupakan kosakata dalam bahasa Cirebon yang masih bertahan dan dipergunakan di Banten, fondasi bahasa Banten tidak hanya dari bahasa Cirebon saja, pola kalimatnya juga dipengaruhi dengan percampuran Bahasa Banten yang merupakan bahasa mayoritas Suku Banten.

Kamus bahasa banten

Asal muasal kerajaan Banten memang berasal laskar gabungan Demak dan Cirebon yang berhasil merebut wilayah pesisir utara Kerajaan Pajajaran.

Bahasa ini menjadi bahasa utama Kesultanan Banten (tingkatan bebasan) yang menempati Keraton Surosowan. Bahasa ini juga menjadi bahasa sehari-hari warga Banten Lor (Banten Utara).

Bahasa Jawa Banten atau bahasa Jawa Serang (Jaseng) ini dituturkan di bagian utara Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan daerah barat laut Kabupaten Tangerang. Dialek ini dianggap sebagai dialek kuno yang banyak dipengaruhi bahasa Banten.

Translate Bahasa Jawa Serang Banten

Kosa kata bahasa jawa serang, Bahasa Jawa Banten terdapat dua tingkatan. Yaitu tingkatan bebasan (krama) dan standar. Dalam bahasa Jawa Banten (Jawa Serang/Jaseng), pengucapan huruf ‘e’, ada dua versi. ada yang diucapkan ‘e’ saja, seperti pada kata “teman”.

Dan juga ada yang diucapkan ‘a’, seperti pada kata “Apa”. Daerah yang melafalkan ‘a’ adalah kecamatan Keragilan, Kibin, Cikande, Kopo, Pamarayan, dan daerah timurnya. Sedangkan daerah yang melafalkan ‘e’ adalah kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Kasemen, Bojonegara, Kramatwatu, Ciruas, Anyer.

Bahasa Bebasan Banten

Contoh:

 • ‘kule’, dibaca ‘kula’ atau ‘kule’. (artinya, saya)
 • ‘ore’, dibaca ‘ora’ atau ‘ore’. (artinya, tidak)
 • ‘pire’, dibaca ‘pira’ atau ‘pire’ (artinya, berapa)

Contoh:
(B.Jawa Banten tingkat babasan)

 • Pripun kabare? Kakang ayun ning pundi?
 • Sampun dahar dereng?
 • Permios, kule boten uning griyane kang Haban niku ning pundi?
 • Kasihe sinten?
 • Kasihe Haban Ghazali lamun boten salah.
 • Oh, wenten ning payun koh.
 • Matur nuhun nggih, kang.
 • Yewis, napik dolanan saos nggih!
 • Kang Haban! Ning pundi saos? boten ilok kepetuk!
 • Napik mengkoten, geh!
 • Kule linggar sareng teh Toyah ning pasar.
 • Ayun tumbas sate Bandeng sios.

(B.Jawa Banten tingkat standar)

 • Kepremen kabare? Sire arep ning endi?
 • Wis mangan durung?
 • Punten, kite ore weruh umahe kang Haban kuwen ning endi?
 • Arane sape?
 • Arane Haban Ghazali ari ore salah.
 • Oh, ning arep koh.
 • Nuhun ye, kang.
 • Yewis, aje memengan bae ye!
 • Kang Haban! Ning endi bae? ore ilok kependak!
 • Aje mengkonon, Geh!
 • Kite lunge kare teh Toyah ning pasar.
 • Arep tuku sate Bandeng siji.

(B.Indonesia)

 • Bagaimana kabarnya? Kamu mau ke mana?
 • Sudah makan belum?
 • Maaf, saya tidak tahu rumahnya kang Haban itu di mana?
 • Namanya siapa?
 • Namanya Haban Ghazali kalau tidak salah.
 • Oh, di depan tuh.
 • Terima kasih ya, kang.
 • Ya sudah, jangan bermain saja ya!
 • Kang Haban! Kemana saja? tidak pernah bertemu!
 • Jangan begitu, geh!
 • Saya pergi dengan teh Toyah ke pasar.
 • Mau beli sate Bandeng satu.
B. IndonesiaB. Jawa Banten StandarB. Jawa Banten Halus / Babasan
AdaAneWenten
anakanakpecil
ApaApeNape
bagaimanakepremen / premenkepripun / pripun
bajukelambikelambi
banguntangitangi
baratkulonkulon
bawagaweubakte
Begitumengkononmengkoten
belitukutumbas
Belumdurungdereng
BerapaPirePinten
bertemukependakkepetuk
besargedegede
bisabisebangkit
danlankalawan
darisingsaking
datangtekerawuh
dengankaresareng
Dualorokalih
Empatpapatpapat
habisenték/entengtelas
Haridinedinten
Haruskudukedah
ikutmelu / milumilet
inikiyenpuniki / iki
IstriRabiRayat Wadon
itukuwenpuniku / niku
iyaiyenggih
JadiJadiDados
janganajenapik
jawajawejawi
jugaugaugi
kamusireWong riku
katanyajerehecepene
Kecilcilikalit
kenapakelipenkelipun
kepalaendassirah
lagimaningmalih
lamalawaslambat
lihatdelengningali
Limalimelime
maafhampurahampura
makanmangandahar
malambengisipeng
Manaendipundi
matamatasoca
MaugelemAyun
masukmanjingmelebet
minta / mohonnyejalukngende
namaarankasih
nasisekulsege
percayapercayepercanten
pergilungelinggar
permisipuntenpermios
punyaduwedarbe
rumahumahgriye
Sajabaesaos
Samapadesami
sangattemenpisan
satusijisios
saudaradulurdulur
SayaKiteKule
SekaliSepisanSepisan
sekarangsikiseniki
selatankidulkidul
semuakabehsedanten
SiangAwanAwan
siapasapesinten
sudahuwissampun
Supaya/BiarEndahDipuni
Tanyatakontaken
terima kasihnuhunmatur/hatur nuhun
tidakoreboten
tidurturusare, tilem
Tigatelutelu
timuretanwetan
tunggutonggonitenggeni
Untukgone; gonakangge
utaralorlor
waktuwayahwaktos
yangsingingkang